Rezervácia

Rezervujte si u nás pobyt

Kontaktné informácie

Odoslaním kontaktného formulára súhlasím so správou, spracovaním a evidenciou osobných údajov v zmysle § 13 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov penziónom Zora. Súhlas na spracovanie osobných údajov dávam na dobu pokiaľ bude trvať účel spracovania osobných údajov. Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že som si vedomá svojich práv v zmysle § 28 zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to je, že svoj súhlas môžem kedykoľvek písomne odvolať. Zároveň vyhlasujem, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé.