Projekt EÚ

„Inovácie služieb a CR s aplikáciou na Penzión Zora“

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. – DOP2010-SIP005, Kód ITMS: 27110230511

“Priestor na vašu príležitosť.”